spot_img

Yeni sosyal güvenlik denetim standartları 2013

yeni ssk  denetmenleri denetim standartları 2013

İÇİNDEKİLER

1- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK: 6

1.1. Amaç: 6

1.2. Kapsam: 6

1.3. Dayanak: 6

2-DENETİMİN TEMEL İLKELERİ: 6

3-SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLİĞİ MESLEK STANDARTLARI: 7

3.1. Sosyal Güvenlik Denetmenliğinin Gerektirdiği Standartlara Sahip Olmak: 7

3.1.1. Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılma Şartları: 8

3.1.2.Denetmenlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları: 9

3.2. Denetmenlerin Uyacakları Hususlar ve Etik Kurallar: 12

3.2.1. Denetmenlerin Çalışma Anlayışları: 12

3.2.2. Etkin, Yetkin, Dürüst, Bağımsız, Tarafsız, Özenli ve Etik Değerlere Sahip Olmak: 12

3.3. Mesleki Eğitim, Yeterlilik ve Tecrübeye Sahip Olmak: 13

3.3.1. Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi: 13

3.3.2.Yetişmede Bireysellik İlkesi: 14

3.3.3. Denetmen Yardımcılarının Yetiştirme Programı: 14

4- İNCELEME, DENETİM, KONTROL STANDARTLARI: 17

4.1. İş Kazası Sigortası: 17

4.1.1.  01.10.2008 tarihi Öncesi (506 Sayılı Kanun): 18

4.1.2.  01.10.2008 tarihi sonrası (5510 Sayılı Kanun): 26

4.1.3. İş Kazası Olaylarının İncelenmesi ve Soruşturulması: 28

4.2. Meslek Hastalıkları Sigortası: 34

4.2.1. 01.10.2008 tarihi Öncesi (506 Sayılı Kanun): 35

4.2.2.  01.10.2008 tarihi Sonrası (5510 Sayılı Kanun): 38

4.2.3. Meslek Hastalıklarının İncelenmesi ve Soruşturulması: 40

4.3. İş Kazası ve Meslek Hastalığının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında İncelenmesi: 44

4.3.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Genel Bakış: 44

4.3.2. T.C.K. Açısından Değerlendirme45

4.3.3. 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Değerlendirme46

4.3.4. Tüzükler53

4.3.5. Yönetmelikler53

4.3.6. İşverenlerin, İşveren Vekillerinin ve İşçilerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 54

4.3.7.  İş Kazası ve Meslek Hastalığına Genel Bakış54

4.3.8. Örnek İş Kazaları İncelemeleri 60

4.3.9. Bazı Yargıtay Kararları 61

4.3.10. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İncelemelerinde Kusur Oranları: 66

4.4.  Hastalık ve Analık Sigortası Olaylarının İncelenmesi: 71

4.4.1. 01.10.2008 tarihi Öncesi (506 Sayılı Kanun): 71

4.4.2. Ortak Konular (01.10.2008 tarihi Öncesi)75

4.4.4. Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Ortak Konular (01.10.2008 tarihi Sonrası): 81

4.5. Geç Verilen Prim Belgeleri Hakkında İnceleme: 98

4.5.1.  İşyeri Dosyasının Tetkik Edilmesi: 98

4.5.2. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması: 98

4.5.3. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi: 99

4.5.4.  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Bilgi Ve Belge Temini: 100

4.5.5. Terk, Tasfiye Veya İşin Tamamlanması Halinde Yapılacak İşlemler: 100

4.5.6. Tespitlerin Değerlendirilmesi: 100

4.6. Tehlike Sınıf Ve Dereceleri Hakkında İnceleme: 101

4.7. İhaleli İşler İle Özel Bina İnşaatı Ve Benzeri İşlerin  Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılması: 101

4.7.1. İşyeri Dosyasının İncelenmesi: 101

4.7.2. İşyerine Ait Yasal Kayıt Ve Belgelerin İncelenmesi: 102

4.7.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması: 102

4.7.4.  Tespit Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi: 103

4.8. Özel Bina İnşaatı ve İhale Konusu İşler Dışında Kalan İşlerle İlgili İnceleme ve Değerlendirme: 104

4.8.1. İşyeri Dosyasının Tetkiki: 104

4.8.2. İşyeri Kayıtlarının Tetkiki: 104

4.9. İşyeri Devri İle İlgili İncelemeler: 105

4.9.1. Bazı İş ve İşyerlerinde El Değiştirmeyi Gerektirmeyen Haller105

4.9.2. Diğer Geçici ve Mevsimlik İşlerde El Değiştirmeyi Gerektirmeyen Haller106

4.9.3. İşyerlerinin Devri İle İlgili Olarak Yapılacak İncelemeler Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  107

4.9.4. Diğer Araştırmalar: 108

4.10. Şirket Ortaklarının Sigortalılığı İle İlgili İncelemeler: 108

4.10.1.  (01.10.2008) Tarihi Öncesi 108

b) Kollektif Şirket Ortaklarının Sigortalılığı 108

c)Anonim Şirketlerde, Şirketi Temsil ve İdare Edenler ile Kurucu Ortakların Sigortalılığı 109

 

içerik…

RELATED ARTICLES

Most Popular

spot_img
error: İçerik Korumalı!!