Duty Manager Görevi ve Sorumlulukları


Duty Manager Görevi ve Sorumlulukları

(Nöbetçi müdür veya gündüz müdürü )

Büyük otellerde otel müdürünün ofisinde otelin genel işleyişiyle ilgili planlaması, oluşturması, revize etmesi ve kontrol etmesi gereken bir çok iş vardır . Buna bir de görüşülmesi gereken kişiler de eklendiğinde oteli kontrol edecek zamanı kalmamaktadır . Duty Manager genel müdürün işlerinin yoğun olduğu zamanlarda veya  otelde olmadığı zamanlarda genel müdürün sorumluluğunu üstlenir. Duty manager devamlı oteli gezer, dolaşır, denetler, aksaklıklar varsa müdahale eder, düzenleme yapar ve genel müdüre rapor eder. Genel müdüre bağlı olarak  gündüz saatlerinde veya öğlenden sonra çalışır , görevini nöbetini gece müdürüne devreder . Genel müdüre karşı sorumludur, rapor verir . Genel müdür yetkilerine yakın, genel müdürle koordineli , genel müdür adına hareket eden otelle ilgilenen bir yöneticidir . Büyük otellerde duty manager pozisyonu olmadığı zaman, görevini  nöbetçi müdür adı altında departman müdürleri yapar. Her gün bir departman müdürü akşam saatlerinde gündüz kendi esas vardiyasından sonra gece müdürü gelene kadar nöbet tutar.

Duty Manager çalışmaya başlarken ;

* Departmanlar arası iletişim için telsiz, beeper veya pager alır .
* Otelin doluluğu ve gelecek misafirlerle ilgili bilgiler alır. Gelecek VIP misafirler varsa odalarını kontrol eder, karşılar, odalarına kadar eşlik eder, isteklerine cevap verir .
* Otelde kalanların bilgilerini alır, VIP misafir raporu alır ve bu kişilerle ilgili resepsiyondan ve gereklii departmanlardan detay alır.
* Overbooking durumlarında yani otelde oda sayısından fazla rezervasyon olduğunda gerekli önlem ve müdahaleleri yapar .
* Oteldeki banket organizasyonlarıyla ilgili bilgi alır .
* A la Carte restaurantlarla ilgili bilgi alır
* Satılacak boş odaların durumu hakkında bilgi alır.

Duty Manager Sorumlulukları ; 

* İşletmedeki ana görevi işletmedeki açık ve kapalı tüm yerleri kontrol etmektir.
* Etraftaki organizasyon ve operasyonlardaki otelin, misafirlerin ve personelin güvenliğini gözetir, kontrol eder .
* Otel standartlarına göre hareket eder .
* Misafir memnuniyeti, istekleri ve şikayetleri ile ilgilenir.
* İşletmenin açık olan bölümlerinde fiziksel varlığını görüntüler .
* Hastalanan departman müdürlerinin yerine geçer , operasyonun başında geçici olarak departmana yardım eder.
* Otelde çıkan  herhangi bir aksaklıkla ilgilenir .

Duty Manager Görevi ;

1. Maksimum misafir memnuniyeti için uğraşır .
2. Çalıştığı saatlerde departmanlar arası koordinasyonu sağlar .
3. Otel standartlarını, düzenini ve kurallarını muhafaza ettirir.
4. Acil durumlara müdahale eder.
5. Oteli devamlı gezer, dolaşır , personeli çalışırken kontrol eder, izler , değerlendirme yapar onlara gerektiği yerde müdahele eder, eğitici ve yapıcı yol görterir.
6. Satışı arttırmak için anlık yönlendirmler yapar.
7. İçeriden veya dışarıdan gelecek tehlikelere karşı  güvenliği ve güvenlik personelini kontrol eder, izler, gerektiğinde müdahale eder.
8. Müdahele gerektirdiği konular da personele yetki ve sorumluluk verir .
9. Olumsuzluk yaşandığı durumlarda otel önündeki araçların park düzeninden sorumludur ve  otelle ilgili veya oteldeki organizasyonlarla ilgili gelen ekipmanların otele taşınmasını koordine eder.
10. Çalışması esnasında olan herşeyi genel müdüre rapor eder.
11. Otelde olabilecek en kötü senaryolara karşı hazırlanmış bir kişidir .
12. Hatalı yapılan fazla rezervasyonları ayarlar , eğer otelde olanak yoksa farklı otellere rezervasyon yaptırır, misafiri yönlendirir .
13. Gerektiği zamanlarda misafire ikram ve indirim yapılmasını sağlar .
14. Credit check raporlarına bakarak şirket ve misafirlerinin kredi durumlarının arttırılmasında veya azaltılmasında anlık kararlar verir.
15. Otelin genel alanlarındaki temizliğini kontrol eder .
Aykut BAKAY
aykutbakay@gmail.com
Yazılarımı ancak kaynak göstererek yayınlayabilirsiniz.

error: İçerik Korumalı!!