Turizm ve otelcilikte eğitimin standartları

Ülkemiz en eski destansı kültürlere ev sahipliği yapmış topraklarda bulunmaktadır. Ayrıca üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, deniz, kum ve eğlencenin de en iyi örneklerine sahip.

Ama turizm ve otelcilik mesleklerine yönelip uzmanlık seviyesinde mezun olabilecekleri okullara gittiklerinde, genellikle uygulamaya yönelik eğitimlerin eksik olduğunu, derslerinde bir standardizasyon olmadığı ve yeterlilik de göstermediğini görmekteyim.

Turizm ve otelcilik sektöründe yetişmiş kalifiye personel arayışımızda sektörün olmazsa olmazı yabancı dil bilgisi.  Öğrencilerin kendi çabaları haricinde okullardan son derece yetersiz bir şekilde mezun olunduğu su götürmez bir gerçektir.

Konu turizm ve otelcilik sektöründe yetiştirilecek personelin eğitiminde standardizasyona geldiğinde, bunun nerede ise imkansız ve içinden çıkılması zor bir durumda olduğunu, konuyla ilgili bir dernek kurmak isteyip araştırmalara başlamamla ortaya çıkarmış bulunuyorum.

Yetersizlik gördüğümüz ve sürekli eğitimlerle destekleyerek yetiştirmek zorunda kaldığımız personeller yerine, daha çok sektörün ve uzmanlık alanının gelişimi ile ilgilenebilecek profesyoneller yetiştirmemiz gerektiği için,  standardizasyonun şart olduğunu düşünenlerden biriyim.

Eksiklerimiz nelerdir?

-Gıda ve Kişisel Hijyen Eğitiminin yetersizliği ve öneminin az vurgulanması:

Örnek, gerek mutfakta çalışan personele gerekse de sektörümüzün en önem verdiği konu olan kişisel hijyen ile ilgili konulara ayrıntılı, neyin, nasıl yapılması gerektiği bilgisi, bazı zincir otel grupları tarafından standart eğitim olarak internet üzerinden verilse de pek çok çalışan bu ayrıntılı eğitimlerden faydalanamamaktadır.

-Dünya İnsanı Vizyonunun verilmemesi, diğer uluslar ve kültürlerle ilgili yeterli bilginin bulunmayışı ve bu nedenle ortaya çıkan hitabet sıkıntıları:

Örneğin, özellikle Arap kökenli misafirler kendileri yanında “Arap” olarak nitelendirildiklerinde veya konuşmaları duyduklarında bundan rahatsız olmaktadırlar. Özellikle ülkelerinin kökenleri ile hitap edilmek isterler. “Suudi misafirimiz, Iraklı misafirimiz gibi…”

-Anadolu ve medeniyetler tarihi bilgisinin okulda sadece ders olarak verilmesi ve ülkemize ait yeni destinasyon bilgilerinin yetersizliği, bu yerlerin gidilip yerinde görülmemesi.

Örneğin: Pek çok personelin büyüyüp eğitim aldıkları yerlerdeki ören yerleri, yeni kurulan müzeler, sergiler, konserler, alışveriş noktaları hakkında son derece yetersiz veya yanlış bilgiye sahip olduklarını, hele de başka il veya ülkelerde çalışmaya başladıklarında ilk öğrenmeleri gereken bu konulara duyarsız bile olduklarını görmekteyim.

-Yurtdışı destinasyon bilgilerinin yetersizliği: Yeni mezun veya çalışmakta olan personelin dünyada turizm ve otelcilik adına neler yapıldığını bilmemeleri, gelecekleri için kurguladıkları hedeflerini küçük tutmalarına veya hiç hedef koyamamalarına neden oluyor. Hayal gücü ve innovasyon yetenekleri çok düşük bu grupların sektörde hala çalıştıklarını görmekteyim.

-Yabancı dil bilgisinin yetersizliği: Mezun olan her öğrencinin en az bir dili uygulamalı olarak çalışarak dilin konuşulduğu ülkelerde staj yaparak öğrenmesi gerekmektedir. Ayrıca ikinci dil bilgisi orta derecede de olsa konuşacak düzeyde mutlaka verilmelidir.

Mesleki yeterlilik: Mesleki yeterlilik eğitimleri bazı zincir otel gurupları tarafından standart olarak verilse de bu eğitimlerin eğitimi alan ülkeye göre şekillendirilmediği ve bu sebeple genellikle yetersiz kaldıkları bir gerçektir. Çoğu personelin ise bu eğitimleri hiç almadığı düşünecek olursak, artık bakanlığımızın bu konuya bir netlik kazandırması gerekmektedir.

-Okuldan okula değişen bilgiler: Az da olsa meslek liselerinde müfredat standardizasyonu olması rağmen, üniversitelere gelindiğinde öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinin uzmanlık alanlarına göre derslerin yapıldığı, bazı konularda yeterli eğiticinin bulunmayışı, sadece turizm ve otelcilik alanında eğitim verebilecek düzeyde akademik kadroların yetersizliği göze çarpmaktadır.

İşte yukarıdan sözünü ettiğim bu sebeplerden dolayı, özellik başarılı öğrencilere yurtdışında staj imkanı sağlayacak, yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini destekleyecek, eğitim standardizasyonunu bakanlık desteği ile sağlayabilecek, uzmanlık alanlarında gelişmelerine yardımcı olup, yaratıcı yeteneklerini gösterebilecekleri, yurt içi ve yurt dışı destinasyonları yerinde görüp öğrenecekleri, turizmde eğitimin desteklenmesi derneğini kurmanın hayali ile yaşıyorum.

Her zorluğa rağmen devam eden ve durmadan çalışarak ülkemizi en iyi şekilde tanıtıp, temsil eden tüm turizm sektörü çalışanlarına sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Emrah Taşkent  – Crowne Plaza İstanbul OryaPark -İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

http://www.turizmaktuel.com/haber/turizm-ve-otelcilikte-egitimin-standartlari

Bu yazı 2015-06-19 tarihinde turizm aktuel de yayınlanmışıtr  www.turizmaktuel.com