Etiket: verimsizlik suçu

İş Sözleşmesinin Verimsizlikten Feshi / Tahsin Sınav

"İş Hukuku"nun iş sözleşmesinin haksız ve geçerli nedenlerle feshine ilişkin önemli kurumlarından birisi de ihbar tazminatıdır. İhbar tazminatı, İş Kanunu'nun "süreli fesih" düzenlemesi uyarınca...
error: Content is protected !!